top of page

Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att driva föreningens verksamhet i enlighet med årsmötesbesluten och inom ramen för gällande stadgar

Nedanstående personer blev valda, på årsmötet den 7 maj 2023,
till att leda föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2023.

Annette Sandberg

Ordförande

Susanne Tidestrand

Vice Ordförande

Marianne Södergren

Kassör

Claes Andersson

Ledamot

Per Hållnissa

Ledamot

Kersti Schollin

Suppleant

Eva Fritzhow

Suppleant

bottom of page