top of page

Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att driva föreningens verksamhet i
enlighet med årsmötesbesluten och inom ramen för gällande stadgar

Nedanstående personer blev valda, på årsmötet den 5 maj 2024,
till att leda föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2024.

Susanne Tidestrand

Ordförande


Marianne Södergren

Kassör


Claes Andersson

Ledamot

Per Hållnissa

Ledamot

Monika Malaguti

Ledamot

Kersti Schollin

Suppleant

Eva Fritzhow

Suppleant

Kontakt

Infoarstahavsbad@gmail.com

bottom of page