top of page
Sarah_med_simskolebarnen_på_bryggan.jpg

SIMSKOLETIDER 2024

Baddaren

kl. 09:00 – 09:35

 

Sköldpaddan

kl. 09:40 – 10:15

Pingvinen

kl. 10:20 – 10:55

    

Fisken

kl. 11:00 – 11:35

Hajen

kl. 11:40 – 12:15

 

Märkestagning 1

(upp till silvermärke)

kl. 13:00 – 14:00

Märkestagning 2

(Kandidaten och uppåt)

kl. 14:00 – 15:00

Crawlkurs

Meddelas senare

Perioder

Period 1 pågår 1– 12 juli

Period 2 pågår 15 – 26 juli

Plats

På det stora badet

Simskoleavslutning

Lördag den 27 juli kl. 09:00 vid stora badet

Priser

Simskolan/period: 700 kr

Märkestagning: 350 kr

För att deltaga i simskolan och märkestagningen krävs det att man är medlem i Stugägareföreningen eller att barnets/ungdomens vårdnadshavare är det. Detta för att försäkringen skall gälla.

Förkunskaper och mål

Baddaren:

Ålder ca 4-6 år.

Förkunskapskrav: inga specifika, varit i vattnet lite innan möjligtvis.

Mål: känna sig tryggare i vattnet och få mer vattenvana. Samt kunna bubbla, glida, hoppa från kant eller brygga och doppa så mycket som möjligt.

 

Sköldpaddan:

Ålder ca 4-6 år.

Förkunskapskrav: känna sig relativt trygg i vattnet och gärna kunna doppa hela sig.

Mål: kunna flyta 5 sekunder i ryggläge på grunt vatten och sedan snurra runt/vända sig om till mage utan att röra botten.

Överkurs är att även ta märket bläckfisken, där man ska kunna simma 5 meter valfritt simsätt på grunt vatten.

 

Pingvinen:

Ålder ca 5-6 år.

Förkunskapskrav: kunna flyta lite och doppa hela sig. Gärna kunna simma enstaka simtag.

Mål: kunna simma 10 meter bröstsim och ryggsim, kunna hämta ett föremål från botten på grunt vatten, flyta 10 sekunder samt hoppa.

Detta på grunt vatten för Pingvinen silver respektive på djupt vatten för Pingvinen guld.

 

Fisken:

Ålder ca 6-8 år.

Förkunskapskrav: kunna simma en bit på grunt vatten för att sedan kunna utvecklas och simma 25 meter. Helst även våga hoppa från brygga.

Mål: kunna simma 25 meter valfritt simsätt samt hoppa/dyka.

Simma och hoppa från brygga på grunt vatten för Silverfisken respektive simma och dyka från brygga på djupt vatten för Guldfisken.

 

Hajen:

Ålder ca 7-9 år.

Förkunskapskrav: helst kunna simma minst 50 meter på djupt vatten innan simskolan börjar för att sedan kunna bygga på detta. Kunna simma bröstsim och ryggsim.

Mål:

-Kunna simma 100 meter valfritt simsätt på djupt vatten för Hajen brons.

-Kunna simma 100 meter valfritt simsätt varav 25 av dessa ska vara i ryggläge. Samt simma 12,5 meter i magläge respektive 12,5 meter i ryggläge utan att vidröra botten under rotationen för Hajen silver.

-Kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, kunna hoppa från 1 meters höjd, kunna några få kunskaper om livräddning, flyta med kläder i 1 minut samt kunna simma 12,5 meter i magläge för att sedan snurra runt till ryggläge utan att vidröra botten och sedan simma 12,5 meter ryggsim för Hajen guld.

Alla moment på alla Hajen-märkena utförs på djupt vatten.

 

Beroende på vilken grupp och därmed barnens kunskaper och vattenvana kan det maximala antalet barn i gruppen variera. Men som riktmärke kan det vara tre barn per simlärare.

 

Märkestagning:

Ingen specifik åldersgrupp. Oftast från ca 9 år och uppåt.

På märkestagningen har man chansen att få ta dom märken man vill. Det finns två olika grupper och vilken grupp man ska gå i beror på svårighetsgraden på dom märken man vill ta.

I Märkestagning 1 tar man märken upp till Silvermärket.

I märkestagning 2 tar man märken från Kandidaten och uppåt.

Kontakt
bottom of page