top of page

Krisplan för Årsta Havsbads Stugägareförening

Årsta Havsbads Stugägareförening anordnar många olika aktiviteter under sommarhalvåret. Krisplanen ska vara ett stöd och aktiveras om en allvarlig olycka eller händelse skulle inträffa på någon av föreningens aktiviteter.

Syftet med krisplanen är:

  • Ge en översiktlig struktur om en kris skulle inträffa.

  • Beskriva de resurser som kan behövas vid en kris.

  • Att vi i föreningen ska på ett effektivt sätt ska kunna ta hand om situationen, de drabbade.

  • Att motverka stress för de inblandade och övriga, indirekt inblandade.

  • Om det finns en utarbetad rutin för den aktuella situationen följs den. I det fall det inte finns en förberedd rutin hur man ska gå till väga, bestämmer krisgruppen vilka åtgärder som måste vidtas.

bottom of page