top of page
011.JPG

Stugägareföreningen
välkomnar dig

Föreningen är en ideell sammanslutning av främst stugägare i Årsta Havsbad. Ändamålet är att bedriva fritidsverksamhet i enlighet med medlemmarnas önskemål samt att främja sociala och kulturella ändamål i området. Föreningen ansvarar också för driften av en årlig simskola och märkestagning. Bland de aktiviteter vi genomför kan vi nämna valborg, midsommar, Årstadagen med loppis och musikfrågesport,  Årstamaran, boule, tipspromenader, hej & hoj samt träningspass på dansbanan. Medlemsavgiften är 225 kr/år.

Fyll i dina uppgifter

Tack för ditt meddelande!

Hjälp till – Jobba med oss

Stugägareföreningen arrangerar ett stort antal evenemang under varje sommar som är till gagn främst för alla vi medlemmar inom Samfälligheten.
Som alla säkert förstår är det många frivilliga som hjälper till att genomföra dessa arrangemang. Vissa har tagit på sig att arrangera hela arrangemang såsom tipspromenader , Hej Hoj, Årstamaran etc. Men vi behöver också hjälp med bemanning vid de stora centrala arrangemangen såsom Valborgmässo- och Midsommarfirande, Årsta Dagen med flera. Vi dessa tillfällen behöver vi bland annat hjälp med att iordningställa före och plocka undan efter arrangemangen, försäljning i kiosker, vakthållning m.m. 

Alla som är med och hjälper till i minst 2 timmar på något av av våra arrangemang  och inte är med i styrelsen eller får någon annan ersättning har möjlighet att vara med i Volontärslotteriet. Priset är ett presentkort på 1000 kr som är sponsrat av ICA Maxi i Haninge

Tack för ditt meddelande!

bottom of page