Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att driva föreningens verksamhet i enlighet med årsmötesbesluten och inom ramen för gällande stadgar

Nedanstående personer blev valda, på årsmötet den 2 maj 2021, att leda föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2021.

Annette Sandberg

Ordförande

Susanne Tidestrand

Vice Ordförande

Eva Karlsson

Kassör

Stefan Sundblad

Ledamot

Ulf Eriksson

Ledamot

Kersti Schollin

Suppleant

Janne Kårström

Suppleant