Styrelsen

Dessa personer ser till att verksamheten går framåt

Nedanstående personer blev valda på årsmötet den 27 oktober 2019 att leda föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2020.

Annette Sandberg

Ordförande

Susanne Tidestrand

Vice Ordförande

Eva Karlsson

Kassör

Denice Sandon

Sekreterare

Ulf Eriksson

Ledamot

Marianne Södergren

Suppleant

Janne Kårström

Suppleant

 

©2020 by Årsta Havsbads Stugägarförening.