Styrelsen

Dessa personer ser till att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med årsmötesbesluten

Nedanstående personer blev valda på årsmötet den 27 oktober 2019 att leda föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2020.

Annette Sandberg

Ordförande

Susanne Tidestrand

Vice Ordförande

Eva Karlsson

Kassör

Denice Sandon

Sekreterare

Ulf Eriksson

Ledamot

Marianne Södergren

Suppleant

Janne Kårström

Suppleant

 

Prenumerationsformulär

  • Facebook

©2020 by Årsta Havsbads Stugägarförening.