top of page
wooo_edited.jpg

Välkommen till Årsta Havsbads Stugägareförening.

midsommar_åh.jpg

Vår berättelse

Bakgrund

Årsta Havsbads Stugägarförening bildades 1927 och var från början den förening som företrädde stugägarna i området då HSB ägde och förvaltade Årsta Havsbad. Men när HSB på våren 1985 överlät till oss stugägare att äga och förvalta området bildades Årsta Samfällighetsförening vilket innebar att Stugägarföreningen fick en annan roll. Föreningens uppgift blev i stället att skapa innehåll, upplevelser och trivsel till gagn för alla som bor i Årsta Havsbad.

 

Detta uppdrag är kanske ett av de viktigaste uppdragen inom området. Man kan kort och gott säga att föreningens verksamhet och aktiviteter är hjärtat i Årsta Havsbad och är det som gör att området ”lever”. Verksamheten skapar trivsel, mervärden och gemenskap för alla oss som bor här i Årsta Havsbad.

Volunteer Group

Vad vi gör

                                  

Kontakt
Gruppbild simskolan.jpg

Simskolan

Ett av de viktigaste och mest uppskattade arrangemangen är den årligen återkommande simskolan. I simskolans verksamhet finns deltagare i alla åldrar. Det är barn som lär sig att ta de första simtagen, ungdomar som tar magistrarna och vuxna som provar sitt simkunnande varje år genom att ta simborgarmärket
.

Arrangemang

Bland alla de arrangemang och aktiviteter som Stugägarföreningen årligen arrangerar kan bland annat nämnas  valborgsmässofirande, midsommarfirande, Årstadagen med loppis och musikquiz, simskola, bouletävlingar, tipspromenader, cykelloppen "Hej Hoj", Årstamaran, Bakarstuga, Barnens dag, kräftskiva med flera.

Bilden här bredvid är från en tipspromenad

Tipspromenad.jpg
Kontakt

Hjälp till – Jobba med oss

Stugägareföreningen arrangerar ett stort antal evenemang under varje sommar som är till gagn främst för alla vi medlemmar inom Samfälligheten.
Som alla säkert förstår är det många frivilliga som hjälper till att genomföra dessa arrangemang. Vissa har tagit på sig att arrangera hela arrangemang såsom tipspromenader , Hej Hoj, Årstamaran etc. Men vi behöver också hjälp med bemanning vid de stora centrala arrangemangen såsom Valborgmässo- och Midsommarfirande, Årsta Dagen med flera. Vi dessa tillfällen behöver vi bland annat hjälp med att iordningställa före och plocka undan efter arrangemangen, försäljning i kiosker, vakthållning m.m. 

Alla som är med och hjälper till i minst 2 timmar på något av av våra arrangemang  och inte är med i styrelsen eller får någon annan ersättning har möjlighet att vara med i Volontärslotteriet. Priset är ett presentkort på 1000 kr som är sponsrat av ICA Maxi i Haninge

Box 39 Torget 1, 13797 Årsta Havsbad
Bankgiro: 5207-3194

bottom of page