Ordförandeklubba.jfif

Årsmötet är genomfört

Årets årsmöte i Årsta Havsbads Stugägareförening genomfördes under Coronasäkrade former på dansbanan den 2 maj.  Det var strålande solsken och c:a 10 grader varmt. Årsmötesordförande var Tomas Isberg som ledde mötet på ett föredömligt sätt

Två nya styrelseledamöter valdes in och hela styrelsen finns presenterad under rubriken "Styrelsen" i menyfältet här ovan. Årsmötet fastställde också de nya stadgarna som finns under rubriken "Stadgar" samt beslutade om ett preliminärt sommarprogram vilket kommer att publiceras här på hemsidan. Från närvarande medlemmar kom också förslag på ytterligare aktiviteter. Dessa förslag tillsammans med styrelsens planer på flera projekt kommer styrelsen nu att jobba vidare med.

 

Valborgsfirandet blev inställt även i år

Under alla år har ju Valborgsmässofirandet varit en populär och kär tradition här ute i Årsta Havsbad. Dessvärre blev vi även i år tvungna att ställa in Valborgsmässofirande på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer


Vi får i stället hålla tummarna för att restriktionerna skall lättas upp och bli sådana att det blir möjligt att på något sätt och i någon form kunna genomföra vårt sedvanliga och populära midsommarfirande. 


Valborgsmässoeld.jfif
Midsommar 2019 , dansbanan.JPG