Sarah med simskolebarnen på bryggan.jpg

Årets simskola

Inskrivning kommer att ske  den 27 juni kl.13:00 på dansbanan

Simskolan kommer att delas in i grupper på sedvanligt sätt efter vattenvana och eventuell simkunnighet. De yngsta deltagarna är från 4 år och uppåt. Själva simskoleverksamheten är planerad att pågå under fyra veckor med start måndagen den 5 juli.


Läs mer genom att klicka på kanppen "Läs mer" här nedan

 

Simskoletider

Baddaren:                 kl. 09:00-09:35


Sköldpaddan:          kl. 09:40- 10:15


Pingvinen:                 kl. 10:20-10:55

    

Fisken:                        kl. 11:00-11:35


Hajen:                          kl. 11:40-12:15


Märkestagning 1.   

kl. 13:00-14:00    (upp till silvermärke)

Märkestagning 2.   

kl. 14:00-15:00    (Kandidaten och uppåt)

Perioder:

Period 1 pågår 5 - 16 juli

Period 2 pågår 19 - 30 juli

Plats: 

På det stora badet

Sarah_med_simskolebarnen_på_bryggan.jpg
 

Förkunskaper och mål

Baddaren:

Ålder ca 4-6 år.

Förkunskapskrav: inga specifika, varit i vattnet lite innan möjligtvis.

Mål: känna sig tryggare i vattnet och få mer vattenvana. Samt kunna bubbla, glida, hoppa från kant eller brygga och doppa så mycket som möjligt.

 

Sköldpaddan:

Ålder ca 4-6 år.

Förkunskapskrav: känna sig relativt trygg i vattnet och gärna kunna doppa hela sig.

Mål: kunna flyta 5 sekunder i ryggläge på grunt vatten och sedan snurra runt/vända sig om till mage utan att röra botten.

Överkurs är att även ta märket bläckfisken, där man ska kunna simma 5 meter valfritt simsätt på grunt vatten.


Pingvinen:

Ålder ca 5-6 år.

Förkunskapskrav: kunna flyta lite och doppa hela sig. Gärna kunna simma enstaka simtag.

Mål: kunna simma 10 meter bröstsim och ryggsim, kunna hämta ett föremål från botten på grunt vatten, flyta 10 sekunder samt hoppa.

Detta på grunt vatten för Pingvinen silver respektive på djupt vatten för Pingvinen guld.


Fisken:

Ålder ca 6-8 år.

Förkunskapskrav: kunna simma en bit på grunt vatten för att sedan kunna utvecklas och simma 25 meter. Helst även våga hoppa från brygga.

Mål: kunna simma 25 meter valfritt simsätt samt hoppa/dyka.

Simma och hoppa från brygga på grunt vatten för Silverfisken respektive simma och dyka från brygga på djupt vatten för Guldfisken.

 

Hajen:

Ålder ca 7-9 år.

Förkunskapskrav: helst kunna simma minst 50 meter på djupt vatten innan simskolan börjar för att sedan kunna bygga på detta. Kunna simma bröstsim och ryggsim.

Mål:

-Kunna simma 100 meter valfritt simsätt på djupt vatten för Hajen brons.

-Kunna simma 100 meter valfritt simsätt varav 25 av dessa ska vara i ryggläge. Samt simma 12,5 meter i magläge respektive 12,5 meter i ryggläge utan att vidröra botten under rotationen för Hajen silver.

-Kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, kunna hoppa från 1 meters höjd, kunna några få kunskaper om livräddning, flyta med kläder i 1 minut samt kunna simma 12,5 meter i magläge för att sedan snurra runt till ryggläge utan att vidröra botten och sedan simma 12,5 meter ryggsim för Hajen guld.

Alla moment på alla Hajen-märkena utförs på djupt vatten.


Beroende på vilken grupp och därmed barnens kunskaper och vattenvana kan det maximala antalet barn i gruppen variera. Men som riktmärke kan det vara tre barn per simlärare.


Märkestagning:

Ingen specifik åldersgrupp. Oftast från ca 9 år och uppåt.

På märkestagningen har man chansen att få ta dom märken man vill. Det finns två olika grupper och vilken grupp man ska gå i beror på svårighetsgraden på dom märken man vill ta.

I Märkestagning 1 tar man märken upp till Silvermärket.

I märkestagning 2 tar man märken från Kandidaten och uppåt.

Tänk på att hålla avstånd mellan varandra

 
Sarah_med_simlärarna.jpg

Årets simskola

Årsta Havsbad Stugägareförening följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande den pågående pandemin Corona Covid-19.


Om simlärarna känner symptom enligt Folkhälsomyndighetens definition så ska de inte arbeta. Det samma gäller sim eleverna. I största möjliga utsträckning så ska ambitionen vara att hålla ett avstånd på två meter men det är inte möjligt vid vissa moment.


Simlärarna och sim eleverna ska hålla god handhygien. ÅHS kommer att ordna så att handsprit finns att tillgå för att upprätt hålla detta.


Sim elevernas föräldrar behöver också följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla ett avstånd till simlärarna och inte närvara om de känner symptom enligt Folkhälsomyndighetens definition.


Om detta inte efterlevs så kan det resultera i att ÅHS styrelse behöver vidta åtgärder vilket kan innebära att simskola verksamheten inte kan fortsätta.


Märkestagning.

Vid märkestagningen så kommer simlärarna utse två eller flera vuxna att hjälpa till med att skapa en säker badmiljö för de som håller på att ta märken. Simskolan kommer även att sätta upp avspärrningar för allmänheten för att tillgodose en säker badmiljö. Ni kommer att bli försedd med en reflexväst med texten ”simskola” för detta uppdrag. 


Låt oss vara rädda om varandra.


Med vänlig hälsning


Årsta Havsbad Stugägareförening